Türkçe

AB'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 30.09.2013/722

Sayı

: ARGUYG1/9640

İstanbul,30.09.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Birliğimize iletilen bir yazıda 669/2009/EC sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği uygulamaları kapsamında, 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli taze ve dondurulmuş domates ve biber ürünlerinin Avrupa Birliğine giriş noktalarında zirai ilaç kalıntısı riski sebebiyle fiziksel kontrollere tabi tutulduğu hatırlatılarak; Avrupa Birliği Resmi Gazete'sinin 26 Eylül 2013 tarihli nüshasında yayımlanan ve 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan 925/2013/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği uyarınca, ülkemiz menşeli taze ve dondurulmuş domates ürünlerinin 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği uygulamaları kapsamından çıkarıldığı hususuna değinilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi