Türkçe

AB'ye Taze Meyve ve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 13.06.2012/544

Sayı

: ARGUYG1/6874

İstanbul,12.06.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; ülkemizden Avrupa Birliği'ne yönelik taze meyve ve sebze ihracatında fiziksel kontrole tabi domates ve tatlı biber ürünlerine ait Common Entry Document ( CED ) belgelerinin ilk sayfalarının ihracatçı firmalar tarafından doldurularak, söz konusu belgelerin en az 24 saat öncesinden gksikandreevo@gmail.com veya phitokandreevo@gmail.com adreslerine iletilmesi, birer suretlerinin de demirele@ekonomi.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda 31/10/2011 tarihinde Genel Sekreterliğimizin talimatlandırıldığı ifade edilmekte olup konu üyelerimize duyurulmuştur.

Buna mukabil, Sofya Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, bazı firmaların CED belgelerinin 24 saat evvelinden faks veya elektronik posta marifetiyle Bulgar makamlarına iletilmesi hususunda gereken hassasiyeti göstermediğinden bahisle, CED belgelerini 24 saat önceden Bulgar mercilere intikal ettirmeyen firmaların nakliye vasıtalarının Bulgaristan gümrüğünden geri çevrilebilme olasılığının tecelli ettiği kaydedilmektedir.

Konuyu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.