Türkçe

AB'ye Tek Tırnaklı İhracatı

Sirküler Tarih/No: 12.03.2018/185

Sayı

:1991

İstanbul,12.03.2018

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazılarında; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2018 tarihli ve L 42 sayılı nüshalarında;

- Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) belirli bölgelerinden gelen kayıt altına alınmış atların geçici giriş izni için karşılanması gereken hayvansa sağlığı koşulları ile sertifikalarına ilişkin 92/260/EEC sayılı Komisyon Kararı'nın II sayılı ekini,

- ÇHC, ABD ve Meksika'ya ihraç edilen kayıtlı yarış atlarının yeniden ithal edilmesi için hayvan sağlığı ve veteriner sertifikası şartlarının belirlenmesine dair 93/195/EEC sayılı Komisyon Kararı'nı,

- Canlı tek tırnaklı hayvanlar ile tek tırnaklı hayvanların semen, yumurta ve embriyolarının ithalatına izin verildiği üçüncü ülkeler listesinde Türkiye, ÇHC ve Meksika hakkında yapılan değişikliklere ilişkin 2004/211/EC sayılı Komisyon Kararı'nın 1 sayılı ekini,

Tadil eden 2018/2018/EU sayılı komisyon Uygulama Kararı'nın yayımlanmış olduğu, mezkur mevzuat değişikliği kapsamında, İstanbul ili adalar ilçesi Büyükada'da çıkan glanders (ruam) hastalığı sebebiyle başlatılan incelemelerin karara bağlanmamış olduğu ve Türkiye'den tek tırnaklı hayvanların ve germinal ülkelerinin AB'ye girişinin askıya alınmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi