Türkçe

Afganistan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği İle Görüşme

Sirküler Tarih/No:29.03.2021/253

Sayı

:55-01301

İstanbul,29.03.2021

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhsin Çakıcı ile Afganistan Ticaret Ataşesi Sn. Asadullah Azadani arasında 12.03.2021 tarihinde video konferans biçiminde görüş alışverişi niteliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Anılan toplantıda yapılan görüşmede özetle;

· Mevcut ikili ticaret rakamının potansiyelinin çok altında bulunduğu, ülkeler arasındaki ikili ticaretin ve iş birliğinin artırılması,

· Diğer pazarlara yönelik ticarette ikili iş birliği olanaklarının araştırılması, bu çerçevede, Afganistan tarafından kendi üretimlerinin Türkiye üzerinden (köprü görevi) dünya piyasalarına açılmasına yardımcı olunmasının beklenebileceği, buna mukabil ülkemiz ürünlerinin de Uzak Doğu, Orta Asya ve Hindistan'a ihracatı ve dağıtımı hususunda bir tür üs olarak katkı sağlayabileceği,

· Ticarette tarife dışı ve diğer engellerin aşılması hususlarında iş birliğinin artırılması

hususları dile getirildi.

Sn. Ataşe tarafından ayrıca;

· Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Afganistan arasında ortak bir ticaret odası kurulmasına ilişkin çalışmaların önemli bir aşamaya geldiği,

· Türkiye ile Afganistan arasında ticareti de kapsayan konularda bu yıl görüşmelerin yapılmasının söz konusu olduğu

hususları dile getirildi.

Bu çerçevede, Ataşelik temsilcilerinin ve sektörel ihracatçıların katılımı ile çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Bilginize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık - Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi