Türkçe

Aflatoksinli İncirlerin İmha Tarihinin Uzatılması

Sirküler Tarih/No: 14.01.2015/29

Sayı

: 341

İstanbul,14.01.2015

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13.01.2015 tarihli bir yazıda özetle;

· Aflatoksinli incirlerin imhası kapsamında 2013 ürünü ( eski mahsul ) aflatoksinli kuru incirler için 26 Aralık 2014 olarak bildirilen son teslimat tarihinin 31 Ocak 2015'e kadar uzatıldığı,

· Bu çerçevede, 2013 ürünü ( eski mahsul ) aflatoksinli kuru incirlerin teslimatlarını 31 Ocak 2015 tarihine kadar yapmayan firmaların bu tarihten sonra teslimat yapamayacakları

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi