Türkçe

Afrika İş Konseyleri Anketi

Sirküler Tarih/No: 09.02.2015/102

Sayı

: EGT/1157

İstanbul,09.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06.02.2015 tarihli yazıda;

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında yapılan çalışmaların daha faydalı olabilmesi ve Türkiye ticaretinde Afrika ülkelerinin payının artırılmasında özel sektörün daha etkin rol alabilmesi için Afrika ülkelerinde yeni iş konseylerinin kurulmasının planlandığından bahisle,

Bu doğrultuda, Türkiye ile Büyükelçiliğimiz bulunan ve/veya İş Konseyi Kurulma talebi Kurullarına ulaşan Benin, Burkina Faso, Botsvana, Çad, Gine, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Madagaskar, Mozambik, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve ülkeleri ile oluşturulacak iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğü,

Bu bağlamda; ikili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden söz konusu ülkeler ile Afrika Koordinatörlüğü çatısı altında İş Konseyleri kurulması konusunda hazırlanan anket formunun 2 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar DEİK'e (Tel: 0212 339 50 70, E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi hususu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek-1: Anket Formu (1 sayfa)
Ek-2: Bilgi Notu (9 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-1_Anket.xlsx 12,42 KB İndir
Ek-2_AfrikaUlkeleriBilgiNotu.pdf 326,29 KB İndir