Türkçe

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anketi

Sirküler Tarih/No:10.03.2021/191

Sayı

:106-01002

İstanbul,09.03.2021

GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan yazıda, 2019 yılında dünyanın en hızlı büyüyen 15 ekonomiden 6'sının (Etiyopya, Ruanda, Senegal, Fildişi Sahili, Gana ve Tanzanya) yer aldığı Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltecek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) 1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe girdiği,. 1,3 milyar nüfusa sahip ve 3,4 trilyon dolarlık yeni bir serbest ticaret pazarı oluşturan AfCFTA ile kıta içi ticaretin yüzde 50 artırmasının ve dünya ticaretine 76 milyar dolar ek gelir sağlanması beklenmekte olduğu, Gana'nın Genel Sekreterliğine getirildiği ve hali hazırda 36 Afrika ülkesinin parlamentosunda onaylanan bu Anlaşma ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması, Afrika'da üretimin ve Afrika mallarının tüketiminin teşviki, büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, Afrika ülkeleri arasındaki gümrük bariyerlerinin ortadan kaldırılması ile bölge içindeki ticaretin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AfCFTA pazara giriş koşullarını değiştirmese de orta ve uzun vadede ülkemiz ve şirketlerimiz için önemli riskler ve fırsatlar barındırmakta olduğu, bu bağlamda, Türkiye'nin AfCFTA'dan nasıl etkileneceği ve bu anlaşmanın Türk firmaları için getireceği fırsatlar ve zorlukların neler 2 olabileceğine ilişkin DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından bir rapor hazırlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu çalışmaya önemli katkı sağlayacak AfCFTA ve Afrika ile ticaret ve yatırım ilişkilerine ilişkin görüşlerin https://portal.deik.org.tr/Anket/1263 bağlantısında yer alan ve 25 Mart 2021 Perşembe gününe kadar aktif olacak anket aracılığıyla iletilmesinin önemli olduğu, anonim olarak toplanacak cevaplar yoluyla şirketlerimize sağlanması gereken desteklerin ana hatlarıyla tespit edilmesi amaçlandığı ifade edilmektedir.

Afrika pazarında iş yapmakta olan üye firmalarımızın yaklaşık 10-12 dakika sürecek ankete katılım sağlamaları ve anket ile ilgili teknik bir sorun yaşanması durumunda DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Bölge Direktörlüğü (e-posta: africa@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi Yat ve Hizmetleri Sektör Koordinasyon Şubesi