Türkçe

Alacak Sigortası Toplantısı

Sirküler Tarih/No:08.03.2021/187

Sayı

:313-00997

İstanbul,08.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; ihracat bedellerinin tahsilinden kaynaklanan sorunların, ihracatçılarımızın en önemli sorunları arasında yer aldığından bahisle, Eximbank tarafından halihazırda Alacak Sigortası Programı uygulandığı hususu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda yaşadığı sorunların çözüme kavuşması amacıyla TİM tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE ve Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali GÜNEY'in katılımları ile, Eximbank tarafından yürütülen Alacak Sigortası Programı hakkında 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 15:30'da online olarak (webinar formatında) bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılımcı bilgilerinin aşağıdaki formatta en geç 9 Mart 2021 Salı günü saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Adı Soyadı

Unvan

Firma/
Kurum

E-posta

GSM

Firma
Vergi No

….

 

…..

 

….. …. ….. ….

 

Not: Toplantı katılım linki, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ulaştırılacaktır.