Türkçe

Ankara Kenya Büyükelçisi Kiema Kilonzo ile Çalışma Yemeği

Sirküler Tarih/No: 27.02.2015/171

Sayı

: EGT/1765

İstanbul,27.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 25.02.2015 tarihli yazıda;

Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Kiema Kilonza ile 4 Mart 2015 Çarşamba günü, Holiday Inn İstanbul Airport Otel'inde 10:30-14:00 saatleri arasında bir çalışma yemeği düzenleneceğinden bahisle,

Kenya'daki Kamu-Özel Sektör ortaklığıyla yapılacak projelere ilişkin bilgilerin sunulacağı söz konusu çalışma yemeğine katılmak isteyen üyelerimizin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/40/16 bağlantısında yer alan katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve 70 TL katılım ücretinin DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte en geç 2 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar DEİK'e (e-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr, Tel:0212 339 50 70) iletmeleri hususu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Taslak Program:
10.30-11.00: Kayıt
11.00-11.15: Konuşma- Dr. Ali Nihat Bozatlı Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı
11.15-11.45: Kamu-Özel Sektör Projeler Sunumu- Ankara Kenya Büyükelçisi Kiema Kilonza
11.45-12.30: Soru-Cevap
12.30-14.00: Öğle yemeği