Türkçe

Anti-Damping Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 31.08.2012/781

Sayı

: ARGUYG3/9557

İstanbul,31.08.2012

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 29.08.2012 tarihli bir yazıda özetle,

· Avrupa Komisyonu tarafından Arjantin ve Endonezya menşeli "Biyodizel” (1516.20.98, 1518.00.91, 1518.00.95, 1518.00.99, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15, 2710.20.17, 3824.90.97, 3826.00.10, 3826.00.90 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verildiği,

· http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:260:0008:0016:EN:PDF

bağlantısından konuya ilişkin karara ulaşılabildiği,

hususları bildirilmekte olup, anılan soruşturmanın önlemle sonuçlanması halinde bu durumun ülkemizin bahse konu ürünlerde Avrupa Birliği'ne ihracatında Arjantin ve Endonezya menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirmesi yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi