Türkçe

Antrepoya Konan Eşya

Sirküler Tarih/No: 07.01.2015/4

Sayı

: EGT/91

İstanbul,07.01.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.01.2015 tarihli yazıda;

Anılan Bakanlıkça yapılan düzenlemeler ile, 20.12.2014 tarihinden itibaren antrepo rejimine tabi tutulmuş olan aşağıda sıralanan eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyeceği,

- Et ve et ürünleri (konserve edilmiş et ürünleri hariç),
- Çay,
- Muz,
- Cin mısırı,
- Ceviz (kabuklu veya kabuksuz),
- Badem (kabuklu veya kabuksuz),
- Antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz)
- Yer fıstığı (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz)
- Tütün ve tütün ürünleri,
- Alkollü içkiler.

Yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesine karar verildiği,

Anılan düzenlemeler kapsamına balıklar ve balık ürünlerinin girmediği; işlemlerde bu hususun dikkate alınması gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi