Türkçe

Ar Ge ve Tasarım Merkezleri

Sirküler Tarih/No: 20.09.2016/790

Sayı

: 8142

İstanbul,20.09.2016

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Daha önce duyurulduğu üzere Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10.08.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış, her iki Yönetmelik de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar, Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar da 11.08.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulmasına yönelik olarak, 23 Eylül 2016 Cuma günü İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İkincil Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı” düzenleneceği bilgisi verilmekte olup, anılan toplantı programı aşağıda yer almaktadır.

Bilgileri ve söz konusu toplantıya katılmak isteyen üye firmalarımızın http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/ web adresinde yer alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu'nu doldurmaları ve ayrıca katılımcı bilgilerini 21 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sektor@tim.org.tr ve gemi@iib.org.tr adreslerine iletmeleri rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Tarih/Saat: 23 Eylül 2016 Cuma/ 10:00-13:00
Yer: Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu
Adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii. Sanayi Cd. Yenibosna-İstanbul

Program:
1. Oturum 10:00-11:30- Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Destekler ve Başvuru Süreçleri
2. Oturum 11:30-13:00- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvuru Yol Haritası
· Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalarla birebir (randevu esaslı) görüşmeler (*)

(*) Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalarla yapılacak olan birebir görüşmeler http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/ web adresinde yer alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu 'nu dolduranlar arasından seçilecektir.