Türkçe

Araçların Boyut Ölçüm Toleransları

Sirküler Tarih/No: 18.01.2013/60

Sayı

: EGT/728

İstanbul,18.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.01.2013 tarihli yazıda;

Karayolunda yapılmış olan; tünel, köprü, üst geçit gibi alt yapıların zarar görmemesi ve uluslararası geçişler ile karayolu ticareti yapılan ülkelerle tartı ve boyut yeknesaklığının sağlanması amacıyla, "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”in 08.11.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, 12.11.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Bununla birlikte; ülke genelinde boyut denetiminin aynı zamanda başlatılması amacıyla, 16.11.2012 tarihinden 31.03.2013 tarihine kadar; Yol Kenarı Denetim İstasyonları'nda boyut ölçümlerinin "test” amaçlı yapılmasının kararlaştırıldığı

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi