Türkçe

Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri

Sirküler Tarih/No: 19.08.2016/720

Sayı

: EGT/7449

İstanbul,19.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.08.2016 tarihli yazıda;

6676 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin uygulama yönetmeliklerinin, 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle,

Bu çerçevede; yürürlüğe giren yönetmeliklerin kapsamı konusunda değerlendirmelerin yapılması, uygulama süreçlerinin ayrıntılı olarak ortaya konulmasının gerektiği; yeni düzenlemelere ilişkin mali uygulamalarının değerlendirilmesi ve başta Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olmak üzere konunun taraflarıyla değerlendirme yapılması gerekliliğiyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aşağıda detayları yer alan seminerin düzenlenmesinin gündeme geldiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil Mevzuat Uygulamaları Bilgilendirme Semineri
Tarih:
24 Ağustos 2016 Çarşamba
Saat:
09:00
Yer:
Congresium/ANKARA
LCV Hattı:
0.312.201 52 66; 0.312.201 52 51-52

Yönetmeliklere erişim için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810.htm
Bakanlar Kurulu Kararları için: http://btgm.sanayi.gov.tr/Mevzuat.aspx?catID=730