Türkçe

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İkincil Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 20.09.2016/788

Sayı

: EGT/8139

İstanbul,20.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.09.2016 tarihli yazıda;

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 10.08.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak, her iki yönetmeliğin de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği,

Ayrıca; Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar, Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar'ın da 11.08.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığından bahisle,

Bu kapsamda; Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulmasına yönelik olarak, 23 Eylül 2016 Cuma günü İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla, programı aşağıda yer alan "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İkincil Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı”nın düzenleneceği,

Bu çerçevede; söz konusu toplantıya katılmak isteyen üye firmalarımızın http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/ web adresinde yer alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu'nu doldurmaları; ayrıca, katılımcı bilgilerini 21 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sektor@tim.org.tr adresine iletmeleri gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Tarih/Saat: 23 Eylül 2016 Cuma / 10:00 - 13:00
Yer: Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu
Adres: Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna - İstanbul

Program:
1. Oturum 10:00-11:30- Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Destekler ve Başvuru Süreçleri
2. Oturum 11:30-13:00- Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Başvuru Yol Haritası

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalarla birebir (randevu esaslı) görüşmeler (*)

(*) Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalarla yapılacak olan birebir görüşmeler http://biltekegitim.sanayi.gov.tr/web adresinde yer alan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu 'nu dolduranlar arasından seçilecektir.