Türkçe

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu

Sirküler Tarih/No: 07.09.2016/762

Sayı

: EGT/8002

İstanbul,06.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 06.09.2016 tarihinde alınan bildirimde;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ar-Ge Reform Paketi kapsamında; ihracatçı firmalara Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmasına yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği hususu hatırlatılarak,

Bu kapsamda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açma potansiyeli bulunan firmaların tespit edilebilmesi amacıyla https://goo.gl/forms/S8bEqwvDKQZcdkbs1 web adresinde bir anket hazırlandığı ve söz konusu ankete 9 Eylül 2016 Cuma saat 15:00'e kadar katılım sağlanabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi