Türkçe

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Sirküler Tarih/No: 16.08.2016/710

Sayı

: EGT/7238

İstanbul,16.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.08.2016 tarihli yazıda; "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ve "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”nin 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, her iki Yönetmeliğin de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği,

"Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar”, "Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar” ve "Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar”ın da 11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığından bahisle,

Bu doğrultuda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açabilecek potansiyel firmaların Meclislerine bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açabilecek potansiyel firmalarımızın, en geç 17 Ağustos 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bilgi vermeleri hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi