Türkçe

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Sirküler Tarih/No: 26.08.2016/735

Sayı

: UYG1/7636

İstanbul,26.08.2016

 

İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.08.2016 tarihli yazıda; "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ve "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği”nin 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, her iki Yönetmeliğin de 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği,

"Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Karar”, "Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar” ve "Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar”ında 11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığından bahisle,

Bu doğrultuda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açabilecek potansiyel firmaların Meclislerine bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açabilecek potansiyel firmalarımızın, en geç 31 Ağustos 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin agac@iib.org.tr e-posta adresine bilgi vermeleri hususunda bilgileri rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK:
1 - Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği (1 sayfa)
2 - Ar-ge ve Tek Karar Bilgi Notu (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ArgeMerkezleriVeTeknolojiGelistirmeBolgeleriYonetmeligi.pdf 372,78 KB İndir
ArgeVeTekKararBilgiNotu.pdf 320,23 KB İndir