Türkçe

Arjantin'de İthal Ürünlerin Gümrük Kontrolü

Sirküler Tarih/No: 25.04.2012/404

Sayı

: EGT/4803

İstanbul,24.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24.04.2012 tarihli yazıda;

Arjantin Federal Gelirler İdaresi'nin (AFİP) 29 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 3304 sayılı Genel Kararı'na istinaden ülke gümrüklerinde malların kontrolünü, değerlemesini ve tetkikini yapmak üzere çok yönlü disiplinleri kapsayan ekiplerin oluşturulduğundan bahisle,

Konteynırların içindeki malların; ithalat izni, gümrük pozisyonu ve fiyat uyumluluğu gibi özellikler açısından gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerle uyumluluğunun kontrol edileceği,

Ürünlerin en az 10 adet fotoğrafının da çekilerek gümrük işlemleri evrakına ekleneceği,

Söz konusu Kararın gerekçesinde vergi kaçakçılığının önlenmesi ve yerli üreticilerin haksız rekabetten korunmasının amaçlandığı açıklanmakla beraber, oluşturulan bu yeni mekanizma ile malların gümrüklerde bekletilmesi için yeni bir yasal zeminin oluşturulduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.