Türkçe

Arnavutluk ve Makedonya ile Hizmet Ticareti Müzakereleri

Sirküler Tarih/No: 05.02.2015/88

Sayı

: EGT/1079

İstanbul,05.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 03.02.2015 tarihli yazıda;

Ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları'na (STA)"hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlanacağı; Arnavutluk ve Makedonya'nın "hizmet ticareti” anlamında ülkemiz için hedef ve potansiyel ülkeler olduğu düşünüldüğünde, müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin önem taşıdığı,

Bu kapsamda, müzakerelere esas oluşturacak ve bir örneği Ek'te yer alan hususlara ilişkin bilgilerin en kısa zamanda derlenmesi için gerekli hazırlık ve girişimlerin anılan Bakanlık tarafından başlatıldığı; bu bilgiler çerçevesinde müzakerelerde Arnavutluk ve Makedonya'nın muhtemel taleplerine karşı da görüşler oluşturacağı,

Bu bağlamda; Arnavutluk ve Makedonya ülkeleri ile hizmet ticareti alanında müzakerelerde belirtilmesi/ele alınmasında önemli olduğu düşünülen konulara ilişkin görüşlerin, en geç 13 Şubat 2015 tarihine kadar DEİK'e (bcanbulat@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: Analiz Amaçlı Veri Talebi ve Hizmet Sunumuna Yönelik Engeller Listesi (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek_AnalizAmacli.pdf 1.542,65 KB İndir