Türkçe

ATA Karnesi

Sirküler Tarih/No: 06.12.2012/1073

Sayı

: EGT/13390

İstanbul,06.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nden alınan 04.12.2012 tarihli yazıda;

Uluslar arası bir gümrük belgesi olan ATA karneleri ile başta sergi ve fuarlara katılım olmak üzere, yurtdışına ticari numune götürülmesi, mesleki malzeme taşınması vb amaçlarla, herhangi başka bir teminata gerek olmaksızın geçici ihracat ve geçici ithalat yapılabildiğinden bahisle,

Ülkemizdeki ATA karnelerinin basımı ve dağıtımı görevlerinin; ulusal kefil kuruluş sıfatıyla Birliklerinin denetimi altında ve Birliklerince belirlenmiş Odalar aracılığı ile yürütüldüğü,

ATA karnesi sisteminin tanıtılması ve karne kullanımının arttırılması amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde; ATA karnesi dağıtımı yapılan Oda sayısının 11'den 16'ya çıkarıldığı, daha önce eşya bedeli kadar döviz ve eşya bedelinin %50 fazlası TL olarak alınan teminat oranlarının ise eşya bedelinin yarısına kadar indirildiği,

ATA karnesi ile ilgili gelişmelerin, Birliklerinin TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü'ne ait internet sayfasından (http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/ATA/Sayfalar/AnaSayfa.aspx) takip edilebileceği; ayrıca, her türlü soru ve sorunların ata@tobb.org.tr adresli e-posta ve 0312 218 22 45 / 0312 218 22 62 no.lu telefonlar vasıtasıyla iletilebileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Oda Listesi (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
OdaListesi.pdf 1.119,97 KB İndir