Türkçe

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Sirküler Tarih/No: 23.08.2017/624

Sayı

: EGT/7398

İstanbul,23.08.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 22.08.2017 tarihli yazıda; atık yağlardan baz yağ üretimi ile ilgili olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla EK 1'de yer alan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen anılan Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin EK 2'de yer alan görüş bildirim formu vasıtasıyla 24 Ağustos 2017 Perşembe saat 11:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK:
1 - Yönetmelik Taslağı (12 Sayfa)
2 - Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AtikYag_23.8.2017.pdf 4.193,95 KB İndir
Form_AtikYag_23.8.2017.docx 15,18 KB İndir