Türkçe

Avrasya Ekonomik Birliği - GSP

Sirküler Tarih/No:20.10.2021/681

Sayı

:675-2621

İstanbul,20.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; ülkemizin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edildiği ve ülkemiz menşeli muhtelif ürünlerin, Rusya Federasyonu (RF) ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25'i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GSP) yararlandırıldığı hususu hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, Moskova Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca,

- Gelişmekte olan ülke listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GSP kapsamı dışına çıkarılmasına,

- En az gelişmiş ülke listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin mezkur GSP listesinden çıkarılmasına (1 ülkenin gelişmekte olan ülke listesine dahil edildiği) ilişkin kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Mezkur kararın uygulamaya konulması ile birlikte RF'ye ihracatımızda vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden kaynaklı avantajın ortadan kalkacağı belirtilmekte olup, bu kapsamda GSP sisteminden faydalanan ekli ürün listesi iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Liste (27 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Liste.pdf 354,60 KB İndir