Türkçe

Avrupa Birliği - Alabalık

Sirküler Tarih/No: 27.02.2015/172

Sayı

: EGT/1769

İstanbul,27.02.2015

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.02.2015 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı anti-damping ve sübvansiyon soruşturmalarının başlatıldığı hususu hatırlatılarak,

Bahse konu sübvansiyon soruşturması kapsamında 27 Şubat 2015 tarihinde AB Resmi Gazete'sinde yayımlanan bildirimle, ihracatçılarımız için % 6,7 - % 9,5 arasında değişen oranlarda nihai telafi edici vergiler uygulanmasına hükmedildiği ve mezkur karara http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0012.01.ENG internet adresinden ulaşılabileceği,

Öte yandan, bahse konu sübvansiyon soruşturması ile eşzamanlı olarak yürütülen anti-damping soruşturmasının ise herhangi bir önlem alınmadan kapatılmasına hükmedildiği; konuya ilişkin ilgili AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.056.01.0073.01.ENG internet adresinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi