Türkçe

Avrupa Birliği'ne Nar İhracatı

Sirküler Tarih/No: 21.10.2016/878

Sayı

:UYG1/9094

İstanbul,21.10.2016

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden iletilen bir yazıda, 5 Ekim 2016 tarihinde Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında tarım ürünleri ticaretinde hayvan ve bitki sağlığı kaynaklı ticari sorunların ele alındığı ve Avrupa Komisyonu ile ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin iştirak ettikleri bir çalışma grubu toplantısından bahisle söz konusu toplantıda; AB Komisyonu tarafından 2016 yılının başından itibaren nara ilişkin "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi” (RASFF) kapsamında üç adet pestisit kalıntısı bildirimi alınması hasebiyle, bir sonraki düzenleyici komite toplantısında nar ürününün de, bazı tarımsal ürünlerin AB'ye ithalatında kontrol sıklığının artırılmasını öngören 669/2009/AT sayılı Yönetmelik ekine dahil edilmesi konusunun gündeme alınacağının görüşüldüğü hususuna değinilmiştir.

Mezkur yazıda devamla, söz konusu durumun önümüzdeki dönemde nar ihracatımızı kısıtlayıcı hale gelmesinin engellenmesini teminen, ihracatçı firmalarımızın ihracatlarını AB'ye tarım ürünleri ihracatında pestisit kalıntı limitlerine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerektiğinin önemine vurgu yapılmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi