Türkçe

Avrupa Birliğine Nar ve Limon İhracatı

Sirküler Tarih/No: 02.08.2018/470

Sayı

:4962

İstanbul,02.08.2018

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Avrupa Birliği hayvansal menşeli olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin arttırılmasına ilişkin 882/2004/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması bağlamında 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü ve 885/2014/AB sayılı Komisyonu Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği Ek'te sunulan 2018/941/AB sayılı Komisyon uygulama Tüzüğü, AB resmi gazetesi'nin 03.07.2018 tarihli ve L 166 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Söz konusu Tüzük ile ülkemiz menşeli limon ve narlar için % 20 oranındaki pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı % 10'a indirilmiş olup, 06.07.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi

EK: AB Nar Ve Limon İhracatı Hk. (10 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AB Nar ve Limon Ihracati.pdf 3.657,26 KB İndir