Türkçe

Avrupa Birliği / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 12.08.2016/701

Sayı: 7069

İstanbul,12.08.2016

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Sayın Sektör Kurulu üyelerimiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli "Çipura ve Avrupa Deniz Levreği” ithalatına karşı yürütülen sübvansiyon soruşturmasının herhangi bir önlem alınmadan kapatılmasına hükmedildiğine ilişkin 10 Ağustos 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2016:215:TOC internet adresinden ulaşılabildiği hususundan bahsedilmektedir.

Bu itibarla, firmalarımız AB pazarına anılan ürün ihracatlarında herhangi bir telafi edici vergiye/sübvansiyona karşı önleme (countervailing duty) maruz kalmayacaklardır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi