Türkçe

Avrupa Komisyonu TRACES.NT Sistemi Eğitimi

Sirküler Tarih/No:10.03.2021/194

Sayı

:320-01018

İstanbul,10.03.2021

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği (AB)'nin "canlı hayvan, yem, bitki, tohum ve hayvansal ve bitkisel tüm gıda maddeleri vb. ürünlerin ithalat ve ihracat iş ve işlemlerinde" sertifikasyon ve izlenebilirliğini düzenleyen Trade Control and Expert System - New Technology (TRACES.NT) sistemi ve çözüm önerileri hakkında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda üyelerimize yönelik olarak çevrimiçi video konferans yoluyla bir eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu eğitim, (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğine tabi olan hayvansal menşeli ürünlerin ve hayvansal olmayan gıda ve yemlerin AB'ye ihracatı için AB IMPORT modülü ve AB'ye bitki, bitki ürünleri ve diğer nesnelerin ihracatı için PHYTO modülü kullanımına yönelik olması ve AB uzmanları tarafından 22-26 Mart 2021 tarihlerinde verilmesi (kesinleşmiş tarih/saat bilgisinin, üye katılımcı sayısının anılan Bakanlığa bildirilmesinden sonra netleşmesi öngörülmektedir) planlanmaktadır.

Bu çerçevede; anılan Bakanlığa iletilmesini teminen söz konusu eğitime katılmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulmakta olup, en geç 12 Mart 2021 Cuma günü saat 12.00' ye kadar başvuru yapılmasını teminen Online Eğitim Başvuru Formu” linki aşağıda bilgilerine sunulmaktadır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Başvuru Linki: http://www.iib.org.tr/tr/diger-egitimlerimiz-avrupa-komisyonu-tracesnt-sistemi-egitimi.html

Not: Eğitim dili İngilizce olup, eğitim esnasında tercüme hizmeti verilecektir.