Türkçe

Avrupa Komisyonu Uygulama Yönetmeliği

Sirküler Tarih/No: 13.08.2012/731

Sayı

: ARGUYG1/9040

İstanbul,13.08.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/08/2012 tarih 120007410 sayılı yazıda;

Avrupa Birliği'nde yasa dışı ağaç kesimi ile mücadele esaslarını belirleyen temel düzenlemenin 995/2010/EU sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği olduğu, söz konusu Yönetmelik uyarınca, FSC gibi üçüncü taraflarca düzenlenecek herhangi bir sertifikanın henüz AB mevzuatı kapsamında bir zorunluluk oluşturmamakla birlikte, üçüncü taraflarca düzenlenecek bu tür belgelerin, anılan Yönetmelikte ifadesi bulunan "gerekli özen” yükümlülüğünün tevsiki bağlamında kullanılabileceği,

Bu çerçevede, 995/2010/EU sayılı Yönetmelikte yer alan "gerekli özen sistemi” ve "denetleme kuruluşlarının” özelliklerine ilişkin detaylı uygulama esaslarını düzenleyen 607/2012 sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Yönetmeliği'nin, ek'te bir örneği sunulan 07/07/2012 tarihli ve L 177 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Resmi Gazete.pdf 1.151,47 KB İndir