Türkçe

Avustralya Zararlı Kontrolü

Sirküler Tarih/No:22.01.2020/56

Sayı

:208-00467

İstanbul,21.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; zararlı "brown marmorated stink bug" (BMSB veya Halyomorpha halys) organizmasının Avustralya'ya girişinin kontrol altına alınmasına yönelik olarak, aralarında ülkemizin de bulunduğu hedef ülkelerin yüksek riskli ürünlerine ısıl işlem, silfir florid ve metil bormür fumigasyonu uygulaması gerektiği bildirilmektedir.

Avustralya Tarım ve Su Kaynakları Departmanı'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına ilişkin Anlaşma kapsamında yayınladığı 12 Aralık 2019 tarihli ve G/SPS/N/AUS/491 sayılı ekte yer alan SPS bildiriminde, hedef yüksek riskli ürünlerin ihracatında gerçekleştirilen fumigasyon uygulamalarının başlangıç zamanı, konsantrasyon okuması gibi gereklilikleri içerecek şekilde güncellendiği de ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: SPS Bildirimi (2 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Avustralya Zararli Kontrolu.pdf 212,03 KB İndir