Türkçe

Avustralya-Kahverengi Kokarca Böceği ile Mücadele Tedbirleri

Sirküler Tarih/No:15.11.2019/628

Sayı

:1702-06646

İstanbul, 13.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; daha önceden Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere muhtelif tedbirler alındığı, bu kapsamda anılan Bakanlık tarafından riskli olduğu ilan edilen fasıllarda yer alan ürünlerin ülkemiz dahil toplam 33 ülkeden ihracatında, sevkiyat öncesinde fumigasyon işlemi yapılması zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Bu defa, Sidney Ticaret Ataşeliği'nin başka bir yazısına atıfla; ülkemizden sevkiyat öncesi fumigasyon hizmeti sunmak üzere halihazırda 12 firmanın Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunduğu ve daha önce onaylanmış olan bir firmaya verilen iznin daha sonra askıya alındığı ifade edilmektedir. Onaylanan firmalara ilişkin listeye http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkeyinternet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, riskli olduğu değerlendirilen ülkelerden 29 Ekim 2019 tarihi itibariyle Avustralya'ya ulaşmış olan yaklaşık 200 konteynerde, daha önce onaylanmış olan firmalarca sevk ülkesinde yapılan fumigasyon işleminin, öngörülen şartları karşılamadığının tespit edildiği belirtilerek, söz konusu konteynerlerin numaralarının duyurunun yer aldığı http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/174-2019internet adresinde ilan edildiği; anılan duyuruda, söz konusu konteynerlerin bio-güvenlik riski arz etmemesi için Avustralya'da yeniden fumigasyon işlemine tabi tutulacağı, bu işlemin gerçekleştirilmesine uygun olmayan sevkiyatların ise yeniden ihraç edileceği, dökme halde veya üzeri açık konteynerlerde veya düz paletler üzerinde gelen ürünlerin ise yapılacak işleme ve alınacak tedbire dair Bakanlıklarına bir risk yönetim planı sunulması halinde boşaltılmasına izin verilebileceği belirtilmektedir. Halihazırda, bu durumdan etkilenen konteynerlerin Türkiye, Almanya, Belçika ve ABD'de fumigasyon işlemine tabi tutulan konteynerler olduğu da duyuruda yer almaktadır. Bu çerçevede, bahse konu konteynerler özelinde ilgili hizmet sunucusu firmalar tarafından verilen "fumigasyon işlemi sertifikaları"nın iptal edildiği, bununla birlikte hizmet sunucusu firmaların askıya alınmadığı, çalışmalarına devam etmelerine izin verilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi