Türkçe

Ayniyet Tespiti

Sirküler Tarih/No: 31.07.2012/679

Sayı

: EGT/8579

İstanbul,31.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.07.2012 tarihli yazıda;

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ticaret politikası önlemlerine tabi ürünlerin mamul ürünün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, ilgili DİİB'in özel şartlar bölümüne konulan ayniyet şartına rağmen bazı Gümrük İdarelerinde söz konusu ayniyet tespitinin yapılmamasının DİİB taahhüt hesabı kapatmaları sırasında sorunlara sebep olmasına ilişkin DİİB sahibi firmalardan Bakanlıklarına ulaşan müracaatların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirildiği,

Keyfiyete dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; DİİB sahibi firmaların ihracat taahhütlerinin kapatılması için gereken işlemleri bilmek (DİİB'inde ayniyet meşruhatı bulunanlarda söz konusu meşruhat yönünde işlem yapılmasını sağlamak gibi) ve bu işlemleri yerine getirmekle yükümlü olduğu; dolayısıyla ihracatın kolaylaştırılması için sağlanan mavi hat uygulamasından faydalanılmasının özel şartlarında ayniyet aranan firmaların söz konusu yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı ve firmaların her aşamada ayniyet tespiti için gümrük idarelerine başvurabilecekleri gibi yine gümrük idarelerine başvurmak suretiyle eşyanın muayene hattını değiştirme imkanlarının da bulunduğunun ifade olunduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi