Türkçe

Azerbaycan - Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 14.10.2016/854

Sayı

: EGT/8870

İstanbul,13.10.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.10.2016 tarihli yazıda;

Bakü Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atıfla, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 23/09/2016 tarihli ve 367 sayılı "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ithal Edilen Mallar için Gümrük Vergilerinin Oranları” konulu Kararı ile yerli üretimin desteklenmesini teminen anılan ülkenin hâlihazırda serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere sunulan bazı ürünlerde uygulayacağı yeni gümrük vergilerinin belirlendiği ve EK'teki şekilde iletildiğinden bahisle,

Bu çerçevede, söz konusu Kararın 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve iki yıl süreyle geçerli olacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

.

EK: Liste (6 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Azerbaycan_Liste.pdf 1.593,60 KB İndir