Türkçe

Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrollerinin Sıkılaştırılması

Sirküler Tarih/No: 08.01.2019/10

Sayı

: 24-00154

İstanbul,07.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Azerbaycan tarafı ile farklı vesilelerle gerçekleştirilen görüşmelerde, 2019 yılından itibaren gümrüklerde devlet gelirlerinin kaybının önüne geçilmesini teminen fatura beyanlarındaki fiyat kontrollerinin sıkılaştırılacağı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulan durumlarda gerekli cezai müeyyidelerin eksiksiz şekilde uygulanacağının vurgulandığı belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın, Azerbaycan tarafından sıkılaştırılacak bahse konu kontrollere karşı hazırlıklı ve duyarlı olmalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi