Türkçe

Azerbaycan - Gürcistan Sanal Genel Ticaret Heyeti

Sirküler Tarih/No:05.03.2021/180

Sayı

:299-00932

İstanbul,04.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİŞRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 17-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenleneceğinden bahisle, Azerbaycan ve Gürcistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyetine; Çelik, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi, Kuru Meyve ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımı ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu; başvuru ve ödemeler için son tarihin 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17:00 olduğu; son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanabileceği ifade edilmektedir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/azerbaijan-georgia-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği; heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.970.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Azerbaycan - Gürcistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Etkinlik Taslak Programı:

- 17 Mayıs 2021 Pazartesi- Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us /)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

- 17-28 Mayıs 2021- İkili İş Görüşmeleri  (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:
TİM, Hüseyin Gök: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02
TİM, Sertaç Kasım: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84