Türkçe

Azerbaycan - Tercihli Ticaret Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 03.03.2021/170

Sayı

:293-00888

İstanbul,02.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasının 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir. Bu kapsamda Türkçe, Azerbaycan ve İngilizce dillerinde düzenlenen anlaşma metinleri iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Anlaşma Metinleri: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf