Türkçe

Azerbaycan Yeşil Koridor Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 29.01.2019/55

Sayı

: 156-00583

İstanbul,29.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Azerbaycan gümrüklerinde gerçekleştirilen reformların bir parçası olarak hazırlanan "Yeşil Koridor” sisteminin tanıtım etkinliğinin 24 Aralık 2018 tarihinde düzenlendiği, konuyla ilgili olarak Bakü Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bilgi notunda 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bahse konu sistemin Yeşil Koridor'dan daimi yararlanılmasına yönelik kanun değişikliğinin esas itibariyle belirli kriterleri sağlayan, riski düşük ve güvenilir ticaret erbabına gümrük idaresince sunulacak kolaylaştırmalara ilişkin hususları kapsadığı ifade edilmektedir.

Operatörlere söz konusu haktan yararlanılmasını sağlayan statünün verilmesi ile kullanımının durdurulması, kaldırılması ve yeniden verilmesine yönelik hükümleri içeren bahse konu kanun değişikliği ile eşyanın gümrük bölgesine getirilmeden önce gümrük idaresine elektronik olarak özet ithalat beyannamesinin verilmesinin hükme bağlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi