Türkçe

Azerbaycan-Taşımacıların Karşılaştığı Mağduriyetler

Sirküler Tarih/No: 01.11.2019/587

Sayı

: 1630-06384

İstanbul,30.10.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bakü Gümrük Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda özetle;

- Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleştirilen taşımaların genellikle herhangi bir sözleşme olmadan, şifahen yapılan anlaşmalara istinaden yapıldığının tespit edildiği,

-Taşımacılık şirketlerinin veya şoförlerin ücretleri tahsil etmeye yönelik olarak mağduriyet yaşamalarına neden olan ve hukuki yola başvurmalarının önünde engel oluşturan bu durumun önüne geçilebilmesini teminen gerekli önlemlerin alınması hususunda ilgili çatı kuruluşlara bildirimde bulunulmasının yerinde olacağının değerlendirildiği,

- Müşavirliklerine intikal eden benzeri sıkıntılarda taşımacılığa dair bir sözleşme bulunsa dahi, söz konusu metinlerde "yükün boşaltıldığı yerde nakit ödeme” ve benzeri anlam taşıyan hükümlere yer verildiğinin görüldüğü, bu tür durumlarda gümrükler kaynaklı olmamakla birlikte alıcı veya aracı yerel nakliye şirketleri kaynaklı mali sorunlar nedeniyle nakliye şirketlerimizin veya şoförlerimizin ücretlerini tahsil edemediği ve gümrüklerde uzun süreli beklemelerle karşı karşıya kaldıkları durumların ortaya çıkabildiği

bildirilmektedir.

Azerbaycan'a taşımacılık yapan şirketlerimizin bir sözleşme karşılığı işi yüklenmesinin yanı sıra, ücretlerin mümkün olduğunca peşin olarak tahsil edilmesinin bahsi geçen mağduriyetler ve beklemeler ile şirketlerimiz için ortaya çıkan zımni maliyetlerin önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi