Türkçe

Bakanlar Kurulu Yönetmelikleri

Sirküler Tarih/No: 01.03.2012/217

Sayı

: EGT/2667

İstanbul,01.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.02.2012 tarihli yazıda;

-4703 Sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un uygulama mevzuatı olan 2002 tarihli CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin yerine geçmek üzere hazırlanan "CE İşareti Yönetmeliği” ve "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar (UDK/OK) Yönetmeliği”nin 23.02.2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girdiği,

-Bununla birlikte, bir AB mevzuatını uyumlaştıran Yeni ve Klasik Yaklaşım kapsamındaki ürün bazlı teknik düzenlemelerde bugün itibariyle bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığı; yürürlükteki bu sektörel teknik düzenlemelerin, AB'de ilgili mevzuatta yapılacak güncellemelere paralel bir şekilde tadil edileceği ve AB mevzuatının 765/2008/EC sayılı AB Tüzüğüne veya 768/2008/EC sayılı AB Kararına atıf yaptığı hallerde yazı konusu Yönetmeliklerin ilgili hükümlerinin esas alınacağı; ancak, güncelleme yapılıncaya dek yürürlükteki teknik düzenlemelerin uygunluk değerlendirme modüllerinin uygulanmaya devam edileceği,

-Öte yandan, her iki Yönetmeliğin (CE İşareti Yönetmeliğinin Ek 3'ünde yer alan uygunluk değerlendirme modülleri dışında) tüm hükümlerinin doğrudan uygulanabilir olduğu göz önünde bulundurularak, özellikle uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi, denetlenmesi veya görevlerine son verilmesinde bundan sonra UDK/OK Yönetmeliğinin hükümlerinin esas alınacağı ve akreditasyona yönelik hükümlerin 23.02.2012 tarihinden itibaren geçerli olacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Not:
Bahse konu Yönetmeliklere
http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=DE3FA7B7-D8D3-8566-452006D380EBACCB adresinden ulaşılabilmektedir.