Türkçe

Balıkçılık Sektörünün Geliştirilmesi

Sirküler Tarih/No: 11.04.2012/373

Sayı

: EGT/4329

İstanbul,11.04.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 03.04.2012 Tarihli ve 2012/340 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.04.2012 tarihli yazıda;

Su ürünleri alanında faaliyet gösteren firmalarımızın hammadde tedarik imkanlarının genişletilerek ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla sahra-altı ülkelerdeki deniz ürünleri potansiyelinden faydalanmasına yönelik bir eylem planı üzerinde çalışıldığından bahisle,

2011 Yılındaki toplam 103 milyar dolarlık dünya deniz ürünleri pazarında ülkemizin payının 426 milyon dolar olduğu ve ülkemizin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması bakımından söz konusu payın artırılmasının önem taşıdığı,

Öte yandan; ihracatçı firmalarımızın muhtelif deniz ürünleri ihracatı imkanına sahip olmalarına karşın, ülkemizdeki farklı çeşitlerde deniz ürünleri üretiminin olmaması nedeniyle alıcı ülkelerin taleplerini karşılayamadıklarının görüldüğü,

Söz konusu eylem planı ile bahsi geçen ülkelerde araştırmalar yapılarak ülkemiz deniz ürünleri sektörünün ihtiyacı olan kaynaklara sahip ülkelerin tespiti, bu ülkelerle yasal altyapının oluşturulması, eğitim ve teknik yardım faaliyetleri ile bu ülkelerde avlanma imkanlarının arttırılması, avlanan ürünlerin yarı mamul hale getirilerek nihai ürün olarak ihraç edilmek üzere ülkemize gönderilmesi ve bu suretle ülkemiz ihracatçılarının pazar imkanlarının genişletilmesinin amaçlandığı,

Bu çerçevede, yürütülen çalışmalar kapsamında ihracatçılarımızın görüşlerinin alınabilmesi amacıyla 13 Nisan 2012 Cuma günü saat 10:00'da Bakanlıkları 16. kat Toplantı Salonunda bir toplantı düzenlenmesinin öngörülüğü

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ayrıntılı Bilgi:
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ağaç - Su Ürünleri - Yaşmeyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi
Selçuk ŞAĞBAN, Tel: 0212 454 07 31
Volkan KEKEVİ, Tel: 0212 454 07 61