Türkçe

Bamako/Mali 2018 Uluslararası Sanayi Fuarı

Sirküler Tarih/No: 31.10.2017/826

Sayı

: EGT/9145

İstanbul,30.10.2017


 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26.10.2017 tarihli yazıda; Bamako/Mali'de ilk kez düzenlenmesi öngörülen "Mali Uluslararası Sanayi Fuarı”na ülkemizin onur konuğu olarak davet edildiği ve söz konusu etkinliğin gerek Mali ile gerekse Afrika'da yer alan Mali'ye komşu ülkelerle gelişmekte olan ticari ilişkilerimiz açısından önem taşıdığından bahisle,

2018 Yılının Mart ayında düzenlenecek Mali Uluslararası Sanayi fuarına Türkiye Milli Katılım organizasyonu Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacağı; ülkemizin Mali ile olumlu seyreden ilişkileri ışığında, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımızın anılan fuara katılmasının, Mali ile ikili ticari-ekonomik ve yatırım hizmetleri (inşaat, altyapı, sağlık, lojistik) alanlarında yatırıma ihtiyacı olan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi olması nedeniyle Batı Afrika'da 15 ülkeden oluşan yaklaşık 300 milyonluk bir havzaya gümrüksüz ulaşma olanağı sağlayan bu ülkede yatırımcılarımız bakımından göz ardı edilemeyecek cazip bir imkân sunacağının değerlendirildiği,

Mali'nin, 37.000.000 hektarlık kullanılmayan tarımsal araziyle bölgedeki en önemli sulanabilir potansiyele sahip olduğu; ülkede gıda işleme (meyve, sebze, yağlı tahıl, fındık, şeker kamışı vb.) ayrıca pamuk (Afrika'da 2. Üretici) gibi hammaddelerin işlenmesi için fırsatlar sunduğu; Mali'nin et ihracatı, endüstriyel tabakhanesi, süt üretimi vb. yatırım fırsatları ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun en büyüğü olduğu; demir, çimento, kiremit, boya, donanım, mobilya vb. inşaat malzemeleri üretimi için fırsatlar olduğu; Afrika'nın üçüncü büyük altın üreticisi olan ülkede aynı zamanda demir, petrol, kireçtaşı, boksit ve fosfat bulunduğu,

Diğer taraftan, söz konusu etkinliğin, salt bir ticari organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede etkin olarak sunulabilmesini hedeflediği; Mali Uluslararası Sanayi Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı; bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranının %50, üst limitin ise 50.000.-Türk Lirası olduğu,

Başta tarım ürünleri işleme sanayi, pamuk işleme, su ürünleri işleme, inşaat malzemeleri, tüketim malları, madencilik, sağlık, lojistik, altyapı, enerji olmak üzere her sektörden katılımın önerildiği; fuara katılmak isteyen firmalarımızın online başvuru formunu (https://goo.gl/KwK3s3) doldurmaları gerektiği; Türkiye'nin onur konuğu olduğu fuara katılım teyitlerinin ivedilikle yapılmasının organizasyon açısından önem taşıdığı; katılımcı ücretinin belirlenebilmesi için çalışmaların halen devam ettiği ve ücret bilgilerinin başvuru yapan firmalara bilahare iletileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Birgül POLAT / Şube Müdürü
E-posta: olmezb@uib.org.tr
Tel: 0224-2191019 Faks: 0224-2191099

Aslıhan TURAN / Uzman Yardımcısı
E-posta: turana@uib.org.tr
Tel: 0224-2191000/ Dahili 1914

Burak TANER / Proje Sorumlusu
E-posta: tanerb@uib.org.tr
Tel: 0224-2191000/ Dahili 1906