Türkçe

Banka Teminat Mektupları / Afganistan

Sirküler Tarih/No: 27.06.2012/591

Sayı

: EGT/7420

İstanbul,26.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25.06.2012 tarihli yazıda;

Afganistan Maliye Bakanlığı tarafından, Afganistan'da iş yapan yabancı şirketlerce Afgan makamlarına sunulan banka teminat mektupları ile ilgili olarak kalkınma ortaklarına bir mektup gönderildiği,

Söz konusu mektuba atıfla, yabancı şirketlerin Afganistan'da üstlendikleri işlere dair teminat mektuplarını kendi ülkelerindeki bankalarda düzenleterek Afganistan makamlarına sunduğu; teminat mektubunu düzenleyen yabancı bankaların ise Afganistan Merkez Bankası ile muhabir ilişkisinin bulunmadığı; bu durumda yüklenici firmaların temerrüde düşmesi halinde Afgan Merkez Bankası'nın teminatı tahsil etmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla teminat mektupları hakkında bir endişe ortaya çıktığı,

Bu çerçevede, anılan mektupta yüklenicilerin temerrüde düşmesi riskinin önüne geçilebilmesi için Afganistan Merkez Bankası'nın teminat mektuplarının ya Afganistan'daki yerel bankalardan birinde düzenletilmesinin ya da teminat mektubu düzenleyen yabancı bankanın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel bankalardan biriyle muhabir ilişkisi bulunduğunun teyit edilmesinin önerildiği; mektupta ayrıca, bu hususların başta diğer Afgan Bakanlıkları olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığı ve müteakip işlemlerin bu çerçevede yapılmasının talep edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter