Türkçe

Barter Sistemi Hakkında Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sirküler Tarih/No: 03.08.2018/475

Sayı

: 5018-05059

İstanbul,03.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 02.08.2018 tarihli yazıda; anılan Bakanlıkça yapılacak bir çalışmada faydalanılmak üzere barter siteminde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın barter konusundaki sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinin ekli form vasıtasıyla en geç 06 Ağustos 2018 Pazartesi saat 11:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_BarterSistemi_3.8.2018.doc 34,50 KB İndir