Türkçe

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı

Sirküler Tarih/No: 04.12.2012/1060

Sayı

: EGT/13288

İstanbul,04.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 04.12.2012 tarihli yazıda;

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında; 18 Eylül 2008 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”, 18 Şubat 2009 tarihinde ise, söz konusu Protokol'ün uygulama esaslarına ilişkin "Mutabakat Zaptı” imzalanarak iki ülke arasında "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı” (BGH) sisteminin oluşturulduğu hususu vurgulanarak,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne iletilmek üzere, sistemi kullanan firmalarımızın BGH uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin (var ise sistemden yararlanmak için başvuran; ancak, yararlanamayan firmaların görüşleri dahil) Meclislerine bildirilmesi hususu talep edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu sistemi kullanan firmalarımızın BHG uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerilerinin ek'li form vasıtasıyla en geç 05 Aralık 2012 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)


 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_BGH.doc 33,50 KB İndir