Türkçe

Basra'da Yasa Dışı Çalışan Yabancı İşçilerin Sınır Dışı Edilmesi

Sirküler Tarih/No: 02.08.2012/689

Sayı

: EGT/8733

İstanbul,02.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31.07.2012 tarihli yazıda;

17 Haziran 2012 tarihinde Irak basınında yer alan bir haberde, geçerli Irak vizesi olmadığı halde Basra'da bulunan yabancılara vilayeti terk etmeleri veya ikamet izni temin etmeleri için iki hafta süre verilmesinin kararlaştırıldığı, aksi halde anılan kişilerin ülkede bulunmalarının yasa dışı sayılarak Irak'tan sınır dışı edilecekleri, Basra'da ikamet yasasını ihlal eden çok sayıda yabancı bulunduğu ve bu yabancıların çalışma veya ikametleri için geçerli olmayan normal turistik vizeyle Irak'a giriş yaptıklarının belirtildiği,

Söz konusu yazıda; bahse konu kararın, Basra'da yerli ve yabancı şirketlerde çalışan bütün yabancıları kapsadığı, karar çerçevesinde tanınan sürenin bitimini müteakip yabancılara yönelik ilgili birimlerin katıldığı büyük bir operasyon düzenleneceği ve yakalanan yabancıların verilen ceza sonrasında sınır dışı edileceği bilgisine ulaşıldığı

ifade edilerek,

Bu bağlamda; Irak'ta faaliyet gösteren yatırımcı firmalarımızın Irak'ta çalıştırdıkları personelle ilgili olarak vize ve çalışma izinleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi