Türkçe

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik

Sirküler Tarih/No:23.03.2021/235

Sayı

:380-01213

İstanbul,22.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen zararlı kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 27.07.2012 tarihli ve (EC) 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan "Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına Dair Yönetmelik” taslağının Taslaklar - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (csb.gov.tr) adresinde yer aldığı ifade edildiğinden bahisle; taslağa ilişkin görüş ve önerilerin TİM'e iletilmesini teminen ekte yer alan görüş formuna işlenerek 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 12.00'a kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Görüş Bildirim Formu(1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Gorus formu.docx 15,90 KB İndir