Türkçe

Belçika'da İflas veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri Tabanı

Sirküler Tarih/No: 22.04.2013/342

Sayı

: EGT/4557

İstanbul,22.04.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.04.2013 tarihli yazıda;

Brüksel Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; Belçika'nın önde gelen danışmanlık firmalarından Graydon'un, resmi internet sitesinde iflas ya da konkordato ilan eden Belçika şirketlerinin bilgilerini yayımlamaya başladığı ve söz konusu şirket bilgilerine www.graydon.be/publicnew/Default.aspx?i=96 adresinden ulaşılabileceği; söz konusu sitede alfabetik ve aylık olarak bulunabilecek güncel verilerden şirket adına, açık adresine, satışa aracılık eden küratöre, iflas sebebine, iflas tarihine ve ilgili ticaret mahkemesinin adına ulaşılabileceği

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi