Türkçe

Belge Basım, Dağıtım ve Satışı

Sirküler Tarih/No: 08.06.2012/536

Sayı

: EGT/6770

İstanbul,08.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07.06.2012 tarihli yazıda;

640 Sayılı KHK'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile "Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak” görevinin anılan Genel Müdürlüğe verildiği; bu çerçevede, 08.06.2012 tarihinden itibaren belge basım, dağıtım ve satışı işlemlerine başlanacağı ve işlemleri yapmak üzere aşağıda adı sayılan Tasfiye İşletme Müdürlükleri'nin görevlendirildiği,

Tahsilat ücretlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Aydınlıkevler Şubesi nezdindeki TR47 0001 2009 4000 0005 0014 91 ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Emek Şubesi nezdindeki TR41 0001 5001 5800 7299 9072 52 IBAN no.lu hesaplara yatırılacağı; bankalarca belge bedeli dışında ücret talep edilmeyeceği; bu hesaplara başka bankalardan EFT/Havale kabul edilmeyeceği ve bahse konu işlemlere ilişkin düzenlemelerin anılan Bakanlığın web sayfasında (http://www.gumrukticaret.gov.tr/) yayımlanacağı

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.

Ek:
Tasfiye İşletme Müdürlükleri Listesi (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Liste.docx 498,66 KB İndir