Türkçe

Beyannamelerin Kapatılması

Sirküler Tarih/No:29.11.2019/666

Sayı

:1781-06914

İstanbul,29.11.2019 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazsına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi açısından ihracat beyannamelerinin kapatılması işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiğinden bahisle, Kasım ayı sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi