Türkçe

Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 12.09.2012/824

Sayı

: EGT/9933

İstanbul,12.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 06.08.2012 Tarihli ve 701 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere, 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 10. ve 14. maddeleri ile Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine ilişkin yasal bir çerçeve çizilerek, erken aşama işletmelere sermaye koyan lisanslı bireysel katılım yatırımcılarına vergi avantajı sağlandığından bahisle, anılan Kanunun uygulamasına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslakları ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatılar Meclisi (TİM)'nden alınan 11.09.2012 tarihli yazıda;

Bahse konu yönetmeliğin muhtelif (13-25. ve 26.) maddelerinde değinilen devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin ek, iş planı ve faaliyet raporu taslağı iletilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen anılan taslağa ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerin, ek'li form aracılığıyla 14 Eylül 2012 Cuma günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - Devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin yönetmelik eki taslağı (2 sayfa)
2 - İş planı taslağı (10 sayfa)
3 - Faaliyet raporu taslağı (5 sayfa)
4 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Faaliyet_Raporu.docx 31,14 KB İndir
GorusBildirmeFormu.docx 13,55 KB İndir
Is_Plani.rtf 462,43 KB İndir
Sektorler.docx 22,46 KB İndir